Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Firma KNIOCH Sp. z o. o. Sp. k. realizuje projekt nr POIR.03.02.02-00-2141/20 pt. „Wdrożenie przez KNIOCH Sp. z o.o. Sp. K. innowacyjnej technologii wytwarzania detali krótkoseryjnych i specjalistycznych” w ramach poddziałania 3.2.2 Kredyt na innowacje technologiczne z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój współfinansowanego ze środków Funduszy Europejskich

Celem głównym projektu jest wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności średniego przedsiębiorstwa poprzez wdrożenie wyników prac B+R.

Inwestycja będąca przedmiotem niniejszego projektu dotyczy wdrożenia własnej, nowej technologii oraz rozpoczęcia na jej podstawie wytwarzania znacząco ulepszonych produktów, w stosunku do dotychczas wytwarzanych detali metalowych. Metoda wytwarzania detali specjalistycznych
i krótkoseryjnych, oparta na autorskiej technologii wytwarzania narzędzi do gięcia – stempli i matryc, stanowi autorską, kompletną i gotową do wdrożenia technologię, która została zgłoszona do ochrony patentowej.

Efektem wdrożenia wyników prac B+R będzie wdrożenie do działalności firmy innowacji procesowej w skali świata w postaci technologii wytwarzania detali krótkoseryjnych i specjalistycznych oraz innowacji produktowej w skali świata w postaci usługi wytwarzania detali o specjalistycznych kształtach gięcia (innych niż U- i V-kształtne) w krótkich seriach.

Powyższe doprowadzi do wypracowania znaczącej przewagi konkurencyjnej w branży obróbki mechanicznej metalu i przyczyni się do wzrostu przychodów z tytułu zwiększenia wolumenu sprzedaży. W wyniku realizacji projektu wzrośnie również poziom eksportu i konkurencyjność w skali własnego przedsiębiorstwa, branży i całego województwa, a także efektywność i opłacalność produkcji wyrobów.

Wartość projektu: 4 305 000,00 zł

Wartość dofinansowania: 1 506 750,00 zł

Elementy małoseryjne

KNIOCH M. Sp. K. wprowadza do oferty udoskonaloną usługę polegającą na wytwarzaniu małoseryjnych elementów o specjalistycznych kształtach. Dzięki opracowaniu odpowiedniego systemu wytwarzania narzędzi gnących oferujemy naszym klientom wykonanie małoseryjnych partii przy jednoczesnej minimalizacji wysokich kosztów związanych z zakupem standardowych narzędzi.

 Oferowana przez nas usługa jest znacznie prostsza i szybsza od dostępnych na rynku, co przekłada się na niższą cenę koñcową wyrobu. Dysponujemy szerokim magazynem narzędziowym, dedykowanym do różnych gatunków stali, dzięki któremu możemy w pełni sprostać oczekiwaniom naszych klientów. Nowoczesny i zaawansowany system kontroli jakościowej wyrobów gwarantują 100% powtarzalności wykonanych detali.

Usługa została wprowadzona do oferty w wyniku realizacji projektu pt. „Wdrożenie przez KNIOCH M. Sp. K. innowacyjnej technologii wytwarzania detali krótkoseryjnych i specjalistycznych”, nr projektu POIR.03.02.02-00-2141/20, w ramach realizacji projektu 3.2.2 „Kredyt na innowacje technologiczne” z Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Kompleksowe usługi

Laserowe cięcie blach to tylko jedna z wielu oferowanych przez nas usług:

Wszystkie usługi