KNIOCH M. SP.K od początku swojej działalności  prowadzi działania zmierzające do ciągłego rozwoju i doskonalenia Systemu Zarządzania Jakością.
Przyjęta strategia i działania mają na celu dostarczanie produktów i usług, które spełniają wysokie wymagania naszych klientów.

Ciągłe doskonalenie się pozwala nam na:

  • poprawę jakości i powtarzalności dostarczanych wyrobów i usług

  • efektywny i przejrzysty model zarządzania organizacją

  • zarządzanie procesowe

  • minimalizację i optymalizację procesów i kosztów

  • rozwój infrastruktury

Posiadamy takie certyfikaty jak:

  • norma budowy pojazdów szynowych EN 15085-2

Zobacz certyfikat
  • norma wytwarzania i montażu konstrukcji stalowych EN1090 EXC2

Zobacz certyfikat
  • norma jakościowa ISO 9001

Zobacz certyfikat
  • norma spawalnicza ISO 3834-2

Zobacz certyfikat