Zwiększenie potencjału przedsiębiorstw i przygotowanie do cyfrowej transformacji w kontekście pandemii COVID-19

Od roku 2022 firma KNIOCH Sp. z o.o. Sp.k. realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich „Wykorzystanie technologii cyfrowych do zarządzania produkcją w firmie KNIOCH Sp. z o.o. Sp.k.”

Celem projektu jest zmiana modelu biznesowego i wprowadzenie rozwiązań cyfrowych, które umożliwią zarządzenie produkcją zdalnie (np. w trybie home office). Realizacja projektu zmieni diametralnie procesy biznesowe w obszarze produkcji, a przede wszystkim model zarządzania produkcją. Projekt ma znacząco ograniczyć konieczność występowania interakcji międzyludzkich pomiędzy pracownikami produkcji oraz osobami zarządzającymi produkcją.

Planowanym efektem projektu jest wdrożenie innowacji procesowej, tj. ograniczenie interakcji międzyludzkich w procesach biznesowych. Innowacja procesowa będzie polegała na znaczącym ograniczeniu interakcji międzyludzkich w procesach biznesowych w obszarze produkcji. Efektem rzeczowym projektu jest zakup oprogramowania do zdalnego zarządzania produkcją oraz komputerów stacjonarnych dla terminali produkcyjnych i laptopów, z których to oprogramowanie będzie obsługiwane.

Wartość projektu: 179 000,00 PLN
Wkład Funduszy Europejskich: 152 150,00 PLN

„Sfinansowano w ramach reakcji Unii na pandemię COVID-19”