Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach

Spółka KNIOCH SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOSCIĄ SPÓŁKA KOMANDYTOWA otrzymała dofinansowanie na realizację Projektu ze środków Programu „Program Operacyjny Inteligentny Rozwój POIR.00.00.00.”

Tytuł Projektu:

Dotacja na kapitał obrotowy dla KNIOCH SPÓŁKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA SPÓŁKA KOMANDYTOWA

Projekt w ramach działania

POIR.03.00.00. Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach Dotacje na kapitał obrotowy

Cel projektu: Projekt dotyczy wsparcia przedsiębiorcy w zakresie zapewnienia płynności finansowej oraz wsparcia bieżącej działalności w związku z trudnościami finansowymi, które wystąpiły u przedsiębiorcy wskutek epidemii COVID-19.