Wsparcie w ramach pomocy de minimis

We wrześniu 2010 roku Firma KNIOCH s.c. podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie w ramach działania 1.2 „Wsparcie rozwoju MSP”, Schemat IV, ” Projekty inwestycyjne realizowane w ramach pomocy de minimis „Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – projekt pod tytułem ” Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Knioch s.c. poprzez wdrożenie nowoczesnej linii technologicznej ”

  • wartość projektu: 721 964,28 PLN
  • wartość uzyskanego dofinansowania 414 241,80 PLN
  • okres realizacji: 15.03.2010 – 30.06.2010