Wsparcie rozwoju MSP

W grudniu 2010 roku Firma KNIOCH s.c. podpisała umowę z Urzędem Marszałkowskim o dofinansowanie w ramach działania 1.2 „Wsparcie Rozwoju MSP” w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2007-2013 – projekt pod tytułem „Poprawa pozycji konkurencyjnej przedsiębiorstwa Knioch s.c. poprzez wdrożenie innowacyjnej linii technologicznej oraz innowacyjnych usług”

  • wartość projektu: 2 195 755,66 PLN
  • wartość uzyskanego dofinansowania 910 920,00 PLN
  • okres realizacji: 04.08.2010 – 04.10.2011