Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

W czerwcu 2012 roku Firma KNIOCH s.c. podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Tytuł realizowanego projektu: „Technologia wprowadzania materiału do urządzenia laserowego przy zastosowaniu innowacyjnych stołów”.

Wartość projektu: 4 137 115,33 PLN

Udział Unii Europejskiej: 2 250 002,72 PLN

Okres realizacji: czerwiec 2012 – grudzień 2012

Informacji o projekcie udziela:

Michał Knioch, tel.602-401-632, e-mail: knioch_m@knioch.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013