Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

W sierpniu 2013 roku Firma KNIOCH s.c.  podpisała umowę o dofinansowanie inwestycji realizowanej w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013 w ramach Działania 4.3 Kredyt technologiczny osi priorytetowej 4 Inwestycje w innowacyjne przedsięwzięcia.

Tytuł realizowanego projektu: „Wdrożenie technologii plastycznego formowania materiału w profilach zamkniętych ”.

Wartość projektu: 5 505 791,14 PLN

Udział Unii Europejskiej: 3 300 000,00 PLN

Okres realizacji: lipiec 2013 – czerwiec 2014

Informacji o projekcie udziela:

Michał Knioch, tel.602-401-632, e-mail: knioch_m@knioch.pl

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, 2007-2013